Ogłoszenia parafialne

 Sprawy kancelaryjne proszę załatwiać w dni pracujące zaraz po Mszy św. W niedziele i święta kancelaria jest nieczynna. Osoby, które mieszkają poza parafią ponad trzy miesiące , sprawy kancelaryjne ( chrzest, ślub, I Komunia dziecka, bierzmowanie, zaświadczenia itp. ) załatwiają w parafii, w której mieszkają.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 27 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół… Właśnie ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

2. Msza Święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty w naszym kościele codziennie o godz. 17.00 zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. Proszę aby dzieci przynosiły serduszka z wypisaną intencją modlitewną. Na roratach będzie losowanie figury Matki Bożej Niepokalanej. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, przybyszów, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele. Cena świec od 12 zł.

3. Przez cały Adwent będzie można nabyć u pana Organisty poświęcone opłatki na stół wigilijny. Poprzez złożenie ofiary wyrażamy Mu naszą wdzięczność za posługę w niedziele i święta podczas Mszy św. za prowadzenie scholi i chóru parafialnego .

4. W środę, 30 listopada, przypada święto Świętego Andrzeja Apostoła.

5. W przyszłą niedzielę, 4 grudnia, która przykrywa liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem złożymy ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie .

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

7. Bóg zapłać parafianom z Wólki Olbięckiej za posprzątanie kościoła, za dekorację adwentową i ofiarę 100 zł na potrzeby parafii: Antosiewicz Elżbieta, Nowak Iwona, Serafin Dorota, Bieniek Barbara, Sabuła Irena. W sobotę do sprzątania kościoła zapraszamy następne pięć rodzin.

8. Bóg zapłać rodzinom Drzymała i Wójcik za przygotowanie i zmianę obrusów w kościele.

9.Prosimy aby dekorację na Święta Bożego Narodzenia w tym roku wykonali parafianie z Olbięcina Paramy, Olbięcina Gór i z za stacji paliw. Zapraszam do przeglądu choinkowego oświetlenia aby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

10. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę taca gospodarcza na rachunki za gaz i prąd. Poszukujemy firmy lub osób, które znają się na dociepleniu drewnianego sufitu ( deski) i podjęliby się tego zadania w naszym kościele. Proszę o kontakt.

 

Sens modlitwy za zmarłych

Trwa miesiąc listopad. W tych dniach stajemy częściej przy grobach naszych bliskich zmarłych. Warto więc w tym czasie przypomnieć sens modlitwy za zmarłych. Łączy się to bardzo ściśle z nauką o czyśćcu oraz o skutkach grzechu. Aby zrozumieć praktykę modlitwy za zmarłych, trzeba najpierw zauważyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Każdy grzech bowiem narusza sprawiedliwość i pozostawia pewien nieporządek, który domaga się naprawienia.

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy piękny dom, z nowo pomalowaną ścianą. Dziecko bawiąc się piłką kopie po tej nowej ścianie. Ojciec prosi go: „dziecko nie rób tak bo pobrudzisz ścianę i wybijesz okno”. Dziecko nie posłuchało i wybiło szybę. Następnie poszło do ojca i skruszone przyznało się do swojej winy. Ojciec przebacza mu to przewinienie. Ale pozostaje jeszcze wybite okno, które trzeba zreperować. Dziecko musi naprawić to co zrobiło, ponieważ tego domaga się sprawiedliwość. Podobnie dzieje się w sakramencie pokuty. Bóg wybacza nam każdy grzech, ale nakazuje nam naprawić całą niesprawiedliwość wynikającą z naszych grzechów. Przebaczenie i przywrócenie komunii z Bogiem poprzez rozgrzeszenie w sakramencie pokuty i pojednania pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i „przyoblec człowieka nowego” (Por. Ef 4, 24). Bardzo ważne pozostaje także zadośćuczynienie za grzechy, czyli próba naprawienia skutków zła. Im mniej człowiek naprawi zła za życia ziemskiego, tym więcej pozostanie do odpokutowania w czyśćcu.

W tym momencie dochodzimy do odpowiedzi na pytanie o sens modlitwy za zmarłych. Ci, którzy oczyszczają się przez ogień czyścowy nie mogą sobie pomóc, ponieważ w momencie śmierci człowieka kończy się definitywnie czas jego zasługiwania na życie wieczne. Oni czekają na nasze modlitwy, które pozwolą im zmniejszyć pokutę za skutki swoich grzechów. W ten sposób okazujemy miłość tym, którzy od nas odeszli i pomagamy im odpokutować skutki swoich grzechów.