Hejnał na cześć Matki Boskiej w Olbięcinie

Matko Najświętsza pokornie wołamy

Twoje Oblicze widzieć pożądamy

Bo Twoja dobroć jest nam dobrze znana

I wiele razy tu już okazana

 

Nasi przodkowie ten Obraz Twój czcili

I liczne wota na Nim zawiesili

My za ich wzorem do Ciebie wołamy

Matko Olbięcka módl się dziś za nami

 

A gdy już żegnać będziemy Maryję

Z dzieciątkiem Jezus czystą jak liliję

My się Jej wtedy oddamy w całości

Prosząc Ją kornie o cnotę świętości

 

Matko Olbięcka miej nas w Swej opiece

Gdy my do pracy przyłożymy ręce

Udziel nam Matko łaski Swej w potrzebie

Do życia z wiary i chwalenia Ciebie

Wieś Olbięcin swoimi początkami sięga połowy XV w. Pierwszymi właścicielami byli Olbięccy, stąd nazwa miejscowości. Olbięcin wraz z przyległymi miejscowościami: Dębowcem , Wólką Olbięcką i Kolonią Dąbrowa należał do parafii Dzierzkowice, która powstała w początkach XIV w., a oddalona była o ok. 10 km. W 1730 r. właściciele majątku Olbięcin: Urszula i Rajmund Wybranowscy w ogrodzie dworskim wybudowali niewielki, modrzewiowy kościół pod wezwaniem św. Tekli. Do 1762 r. posługę duszpasterską pełnił zakonnik – kapucyn. Do końca pierwszej wojny światowej kościół był w większości nieczynny. Jego właściciele zmieniali się i niewiele interesował ich jego los. Dopiero po pierwszej wojnie przez kilka lat przyjeżdżał ksiądz z Dzierzkowic i odprawiał mszę św. dla Olbięcina i pobliskich wiosek. W 1943 r. Niemcy z nieznanych przyczyn nakazali go rozebrać. Uratowano i przeniesiono do obecnego kościoła: główny czarny ołtarz, obraz Matki Bożej oraz inne obrazy, stacje drogi krzyżowej, konfesjonał, czarne ławki.

W czasie pierwszej wojny światowej w 1915 r. spaliła się plebania w Dzierzkowicach. Do jej odbudowy przystąpiono w 1923 r. Mieszkańcy Olbięcina i trzech sąsiednich wiosek doszli do wniosku, że budowa plebani w Dzierzkowicach nie przybliży im kościoła. Postanowili więc wybudować dom dla księdza i czynić starania o zorganizowanie parafii w Olbięcinie. Z pomocą pośpieszyli ówcześni właściciele Maria i Sylwiusz Szczycińscy, którzy do czasu wybudowania plebanii postanowili wynająć mieszkanie dla księdza i zobowiązali się przekazać 10 mórg pola ( 1 pod budowę kościoła, 3 na cmentarz i 6 na utrzymanie księdza)

Komitet budowy kościoła dzięki pomocy i współpracy Sylwiusza Szczycińskiego, zebrał pokaźną ilość materiału ( 120 m drewna) przygotowano plan techniczny kościoła, który opracował architekt Bohdan Kelles- Krauze. Widząc duże zainteresowanie budową oraz hojność właścicieli, Ks. Bp Marian Leon Fulman 30 czerwca 1931 erygował parafię Olbięcin. Ofiarowana działka pod budowę kościoła była zbyt odległa, postanowiono ten plac przeznaczyć na cmentarz, a pod kościół poszukać nowej działki. W miejscu gdzie obecnie usytuowany jest kościół , mieściła się tzw. ,, Kozacka Góra”. Wiosną 1932 pod kierunkiem  Ludwika Irackiego zaczęto tę górę niwelować, przygotowywać plac i gromadzić materiały. W maju 1935 r. przystąpiono do budowy, którą prowadził Jan Pietrzyk, majster z Potoka Wielkiego. W dniu 29 czerwca 1935 r. dokonano poświęcenia kamienia węgielnego. W ciągu dwóch lat wybudowano kościół w stanie surowym, tj. z pokryciem dachu blachą oraz wykonaniem stolarki. Konsekracja kościoła odbyła się 29 czerwca 1937 r. Patronami parafii zostali św. Ap. Piotr i Paweł oraz św. Tekla. Staraniem ks. Gozdalskiego, wykonano dużo prac, posadzka, ławki, główny ołtarz, szalowanie kościoła zewnątrz. Urządzenie kościoła oraz ostatnie prace budowlane wykonano po 1945 r. Staraniem ks. Sieka wybudowano ambonę i balustradę. Za czasów ks. Łęczyńskiego rozpoczęto budowę organistówki i wybudowano prowizoryczną dzwonnicę i wtedy do parafii przyłączył się Liśnik Mały oraz Niziny. Kiedy proboszczem był ks. Padkowski, dokonano szalowania wnętrza kościoła. W 1950 r. doprowadzono prąd do kościoła. Od 1953 r. proboszczem był ks. Piotr Gąder.  W 1956 r. do parafii przyłączyła się Kolonia Trzydnik i Dębińszczyzna, należące wcześniej do Rzeczycy Ziemiańskiej. Pomalowano kościół z zewnątrz. W 1957 r. wybudowano budynek gospodarczy dla Organisty. Firma Biernackiego z Krakowa w 1960 r. zbudowała 15 – głosowe organy. Z racji tysiąclecia Chrztu Polski zakupione zostało tabernakulum oraz dwa dzwony, którym nadano imiona Maria i Piotr. W 1970 r. powtórnie pomalowano kościół z zewnątrz, wykonano ołtarz soborowy. W latach 80. Rozpoczęto budowę plebanii. W 1982 r. administratorem parafii został ks. Antoni Świerkowski. W 1989 r. pomalowano dach i zewnętrzne ściany świątyni. Za ks. Stanisława Rząda wykonano drogę asfaltową od szosy głównej do kościoła, płot frontowy na cmentarzu. W lipcu 1996 r. proboszczem został ks. Jan Mazur. Zbudowano nową dzwonnicę, którą projektował p.  Ryszard Borowski. Przeprowadzono remont organów, pomalowano wnętrze kościoła. Zbudowano nowe ogrodzenie wokół kościoła i dokończono ogrodzenie cmentarza. Odnowiono boczne ołtarze i wstawiono nowe obrazy : św. Jana Chrzciciela i św. Józefa. Wykonano elewację odgromową. Nowe żyrandole i kinkiety wykonał p. Adolf Matysiak. Zaadaptowano budynek gospodarczy z 1957 r. na kaplicę przedpogrzebową oraz salkę. W kościele wymieniono wszystkie okna, a w 9-ciu z nich umieszczono witraże. Wykonano 6 ławek i konfesjonał. Powstała nowa zakrystia. W tym okresie duże zasługi dla kościoła miał Henryk Rak, długoletni przewodniczący Rady Parafialnej, który zmarł w 2007 r. Dokonano zewnętrznego remontu kościoła wraz z malowaniem. Na cmentarzu wybudowano ołtarz oraz studnię. Wykonano pomnik upamiętniający poległych w czasie II wojny światowej. Odnowiono stacje Drogi Krzyżowej, obraz Matki Bożej Olbięckiej, św. Tekli oraz św. Ap. Piotra i Pawła. Wykonano nową granitową posadzkę w kościele i ogrzewanie gazowe, elektryczny mechanizm sygnaturki na wieży kościoła , dwa nowe dostawiane konfesjonały, wycyklinowano i pomalowano podłogę i balaski w prezbiterium kościoła, dwie nowe ławki dla ministrantów, wykonano ogrzewanie kościoła. W czerwcu 2016 r. proboszczem został ks. Henryk Bogdanienko. Dzięki pomocy i zaangażowaniu parafian został wykonany elektryczny napęd dzwonów, została zamontowana w kościele ledowa tablica do wyświetlania tekstów pieśni , zostało wykonano 300 metrów kw. chodnika na cmentarzu z kostki brukowej, został utwardzony kamieniem parking przy cmentarzu, w większej części zostało odnowione ( pomalowane ) ogrodzenie cmentarza, zostały docieplone ,obite deskami i pomalowane ściany na chórze kościoła. Bardzo dużą inwestycją był całkowity remont organów, rozpoczęty w sierpniu 2019 r. zakończony w lutym 2020 r. Parafia posiada akta parafialne od 1931 r.

Proboszczowie Olbięcina :

1. ks. Michał Wąsik – 1931-1937

2. ks. Walenty Gozdalski – 1937-1940

3. ks. Szczepan Orzeł – koniec 1940

4. ks. Stanisław Siek – od 1943

5. ks. Kazimierz Łęczycki – 1945-1948

6. ks. Wacław Patkowski – 1948- 1951

7. ks. Józef Sławiński – 1951-1953

8. ks. Piotr Gąder – 1953-1993

9. ks. Antoni Świerkowski – 1982 (administrator), 1991-1993

10. ks. Witold Czuba – 1993-1995

11. ks. Stanisław Rząd – 1995-1996

12. ks. Jan Florian Mazur – 1996 – 2016

13. ks. Henryk Bogdanienko  – 2016

 

 

http://www.niedziela.pl/artykul/59861/nd/zdjecia