KATECHEZA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Katecheza uzupełniająca

Dekanat Zaklików – II półrocze 2023/2024

Miejsce:

ul. Lubelska 4

37 – 470 Zaklików

Czas:

II i IV sobota miesiąca

godz. 10.00 – 12.30 /3 godz. lekcyjne z przerwami/

Koordynator:

ks. Paweł Marek

tel. 601 971 721

e-mail lumen.christi@interia.eu

Prowadzący zajęcia:

ks. dr Michał Mierzwa

ks. Paweł Marek

ks. Marek Olszewski

ks. Jerzy Skimina

ks. dr Zbigniew Kata

ks. Tomasz Lenart

ks. Andrzej Kontek

ks. Łukasz Chmiel

ks. Henryk Bogdanienko

ks. dr Janusz Kucz

ks. dr Jan Wilk

ks. Bartosz Skoczylas

ks. Krzysztof Kozieł

Terminy:

Luty 24

Marzec 9 i 23

Kwiecień 13 i 27

Maj 11 i 25

Czerwiec 8 i 22

 

PODZIEL SIĘ