Trzeci Synod Diecezji Sandomierskiej

Dokumenty i Statuty Trzeciego Synodu Diecezji Sandomierskiej

DEKRET
Zatwierdzenie i promulgacja
statutów synodalnych
Nr 352/22
Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz dla
dobra Ludu Bożego, na mocy kan. 466 Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego, niniejszym dekretem zatwierdzam Dokumenty i Statuty
Trzeciego Synodu Diecezji Sandomierskiej (2017-2022).
Statuty wraz z załączonymi do nich aneksami, ogłaszam jako
prawo partykularne Kościoła w Diecezji Sandomierskiej, które
będzie obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2022 roku.
Sandomierz, dnia 2 czerwca 2022 roku
we wspomnienie Męczenników Bł. Sadoka i Towarzyszy
+ Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski
Ks. Roman Janiec
Kanclerz Kurii

PODZIEL SIĘ