MISJE ŚWIĘTE 25 -29 WRZEŚNIA

Misje Święte w parafii św. Piotra i Pawła w Olbięcinie

25- 29 września 2019 r.

Środa 25 września 2019 r.

Bóg mówi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”

Godz. 17.00 Msza św. na rozpoczęcie misji – nauka katechizmowa I Boże przykazanie

Godz. 18.00 Nauka stanowa dla młodzieży

Godz. 20.30 Modlitwa różańcowa połączona z Apelem Jasnogórskim w intencji rodzin

Czwartek 26 września 2019 r.

Bóg mówi: „Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno”

Godz. 17.00 Msza św. – nauka stanowa dla wszystkich małżonków parafii, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Godz. 20.30 Nabożeństwo w intencji małżeństw w kryzysie oraz o poszanowanie Bożego imienia w rodzinach, Apel Jasnogórski

Piątek 27 września 2019 r.

Bóg mówi: „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”

Godz 16,30 Nauka dla dzieci

Godz. 17.00 Msza św. – nauka katechizmowa III Przykazanie Boże

Godz. 18.00 Droga krzyżowa ulicami parafii, intronizacja krzyża misyjnego

Sobota 28 września 2019 r.

Bóg mówi: „Czcij ojca i matkę swoją”

Godz. 10.00 – 12.00 Spowiedź

Godz. 11.00 Msza św. z nauką dla starszych, chorych i samotnych, sakrament namaszczenia chorych

Godz. 15.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 15.00 – 17.00 Spowiedź

Godz. 17.00 Msza św. z nauką o rzeczach ostatecznych,( w kościele) po mszy św. procesja z modlitwą za zmarłych na cmentarzu

Niedziela, 29 września, Odpust ku czci św. Tekli

Godz. 9.00 Msza św. z nauką ogólną

Godz. 12.00 Uroczysta suma, nauka na zakończenie Misji Świętych, błogosławieństwo misyjne

PODZIEL SIĘ