JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Św. Jan Paweł II

 plakat_a3_2017_cp

 

Rozpoczął się czas Wielkiego Postu, podobnie jak w latach ubiegłych, Caritas Diecezji Sandomierskiej, przyłącza się do akcji organizowanej przez Caritas Polska pod nazwą „Jałmużna Wielkopostna”. Podstawowym celem akcji jest zgromadzenie środków pieniężnych na pomoc w leczeniu dzieci oraz osób starszych, których sytuacja materialna uniemożliwia podjęcie niezbędnego i wystarczającego do prawidłowego funkcjonowania leczenia.

Podejmowana przez Caritas akcja Jałmużna Wielkopostna ma każdego roku określony cel. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Skarbonka miłosierdzia”. Jej charakterystycznym elementem są skarbonki rozprowadzane w poszczególnych parafiach i szkołach. Zbierane środki finansowe są przeznaczane w jednej części na działania podejmowane przez Caritas diecezjalną, w drugiej zaś części na inicjatywy dobroczynne, które realizuje dana parafia czy też szkoła. Skarbonki są symbolem Wielkiego Postu, który uczy dzielenia się z innymi tym co posiadamy, wyrzeczenia, odpowiedzialności za los innych osób. Gest złożenia nawet najdrobniejszego datku ma przypominać o konieczności niesienia pomocy bliźnim i spełnienia obowiązku wspomnianego już w Piśmie Świętym: „Otwórz szczodrze rękę bratu swemu uciśnionemu lub ubogiemu! (Pwt 15,11)”. W Diecezji Sandomierskiej do obiegu trafiło 21 tysięcy skarbonek. Zakończenie akcji odbywa się wraz z końcem okresu Wielkiego Postu. Wówczas wierni przynoszą do Kościołów w swojej parafii skarbonki, wypełnione jałmużną wielkopostną.

Każdy, nawet najdrobniejszy gest, względem drugiego człowieka pozwala czynić miłosierdzie, którego w dzisiejszym świecie tak bardzo brakuje. Jałmużna Wielkopostna jest szczególnym wyrazem pomocy oraz poczucia obowiązku wobec drugiego człowieka.

 

 

 

PODZIEL SIĘ